Wat is Glimlachen.be ?  

Glimlachen.be is een sensibiliseringsproject met als doel de mondgezondheid van kinderen en jongeren in België te verbeteren. Deze sensibiliseringscampagne realiseerde een gedragswijziging inzake mondhygiëne en mondzorg bij onze jeugd en werd 6 jaren door de federale overheid gesubsidieerd.
Ten gevolge van de staatshervorming werd de fakkel overgenomen door de Vlaamse overheid.
Hierdoor kon Glimlachen.be tijdens het eerste semester van 2015 verder gaan met sensibiliseringsacties in scholen. Vanaf september 2015 kan Glimlachen.be geen schoolbezoeken meer uitvoeren omdat hiervoor geen financiële middelen meer voorzien worden.

Momenteel wordt Glimlachen.be in opdracht van de Vlaamse overheid bijgestuurd. Er wordt ingezet op logistieke ondersteuning naar scholen, leerkrachten, intermediairen, CLB’s, tandartsen en organisaties die zich richten naar kansengroepen. Omdat het belangrijk is de mondgezondheid te blijven bevorderen, wil Glimlachen.be wel graag met u blijven samenwerken.
Via www.glimlachen.be kan u allerlei materiaal vinden voor de lessen rond mondgezondheid. Binnen de beschikbare middelen kunnen we u ook tijdens het najaar van 2015 ondersteunen met sensibiliseringsmateriaal.
Vanaf 2016 worden wij, als onderdeel van het Consortium Preventieve mondzorg, door de Vlaamse overheid hopelijk erkend als partnerorganisatie en kunnen we jullie ook in 2016 blijven ondersteunen.

Om misverstanden te voorkomen wensen we u ook mee te delen dat de provincie Vlaams-Brabant besloten heeft om subsidies vrij te maken voor schoolbezoeken. Hierdoor zal Glimlachen.be nog een veertigtal scholen (bijzonder onderwijs en scholen met hoge kansarmoedegraad) kunnen bezoeken in Vlaams-Brabant.

INFORMATIE VOOR SCHOLEN IN VLAAMS-BRABANT

De doelgroepen van ons project zijn de kleuters, lager onderwijs, secundair onderwijs, leerkrachten, begeleiders en ouders.
Glimlachen.be is kosteloos voor deelnemende scholen.

  Kleuters worden gesensibiliseerd aan de hand van een verhaal met vertelplaten ‘Cas en Kato hebben gezonde tanden’. Op een kindvriendelijke wijze worden de volgende items aangehaald: water is gezond, tandenpoetsen en op controle gaan bij de tandarts. Alle kleuters ontvangen een tandenborstel en er wordt gezamenlijk tanden gepoetst (zonder tandpasta) onder begeleiding van een tandarts en een tandartsassistente.

 

Leerlingen van het lager onderwijs (of bijzonder lager onderwijs type 1 en 8) worden gesensibiliseerd aan de hand van een PPT-presentatie met in de hoofdrol onze mascottes Flos en Bros. Per graad worden andere inhoudelijke nadrukken gelegd. Alle leerlingen ontvangen een tandenborstel en er wordt gezamenlijk gepoetst (zonder tandpasta). Onder begeleiding van een tandarts en een tandartsassistente wordt de juiste poetstechniek aangeleerd.  

Leerlingen van het secundair onderwijs worden gesensibiliseerd aan de hand van een PPT presentatie. Extra aandacht wordt hier gegeven aan tanderosie (gebruik van energiedranken), roken en piercings. Alle leerlingen ontvangen een tandenborstel en er wordt gezamenlijk gepoetst (zonder tandpasta). Onder begeleiding van een tandarts en een tandartsassistente wordt de juiste poetstechniek aangeleerd.

Het is de bedoeling dat ook de leerkrachten de sensibilisering meevolgen zodat ze het sensibiliseringsmateriaal dat in de scholen zal achterblijven nadien zelf kunnen gebruiken rond mondgezondheid. Om leerkrachten te ondersteunen is er heel wat educatief materiaal ontwikkeld dat uitgedeeld wordt tijdens het schoolbezoek. Alle de leerlingen krijgen naast hun tandenborstel ook een leuk gadget mee naar huis.
Werkblaadjes en educatief materiaal kunnen via deze link gedownload worden voor de verschillende leeftijdsgroepen zoals affiches, poetskaarten, ...

Glimlachen.be zorgt voor brieven voor de ouders zodat ook zij betrokken worden in het project. Via deze brief wordt het belang van een goede mondgezondheid benadrukt.

Heeft u interesse om als school de mondgezondheid van uw leerlingen te helpen bevorderen, schrijf uw school dan in via het inschrijvingsformulier.

Hopelijk mogen wij binnenkort ook in uw school langskomen.

 

 

 

 

 

Inschrijven op onze nieuwsbrief